Pozadie
Záznamové média pre digitálne kamery
Súčasné digitálne kamery využívajú čtyroch hlavných technologií záznamu obrazu. U amatérských kamier stále ešte vítazia pásky miniDV, ktorým zatiaľ konkurencia nestačí obrazovou kvalitou, ani cenou prístrojov. Ostatné technológie ale na rozdiel od pások čaká ďalší vývoj, snižovania cien a určite tiež velká budúcnost.